Nếu bạn muốn có website tiểu sử YourName.History.vn thì hãy đăng ký tạo nhân hiệu tại Ename.vn. Bất cứ ai có nhân hiệu YourName.Ename.vn đều được tạo một trang tiểu sử YourName.History.vn

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin lên tiểu sử của mình thì vui lòng xem hướng dẫn tại update.History.vn

Nếu bạn muốn báo cáo những thông tin sai trên tiểu sử của thành viên thì hãy gửi thông tin tại Report.History.vn

Để giữ được sự minh bạch trong việc cập nhật thông tin lên tiểu sử của mọi người thì Ban quản trị của History.vn luôn luôn ẩn danh


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban quản trị Email: admin@history.vn